• Biệt thự TT7A-1 Khu đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
  • (+84) 345 092 239

Viện khoa học phát triển nông nghiệp nông thôn (RADSI)

Viện Khoa học Phát triển Nông nghiệp Nông thôn là tổ chức khoa học và công nghệ thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013 , Nghị định số 08 / 2014 / NĐ - CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ , Thông tư số 03 / 2014 / TT - BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ , văn phòng đại diện , chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ , Điều lệ và các quy định của Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Sự hợp tác giữa SaleValues và RADSI nhằm tạo lập hệ sinh thái nông nghiệp hữu cơ giải quyết vấn đề canh tác và tiêu thụ sản phẩm nông sản của người dân Việt Nam thông qua hệ thống tập đoàn kết hợp nông nghiệp hữu cơ, tập đoàn kết hợp khu bếp hộ gia đình và tập đoàn xúc tiến do SaleValues xây dựng nền tảng.

Hãy tham khảo website RADSI để có thêm thông tin chi tiết tại https://radsi.vn/