• Biệt thự TT7A-1 Khu đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
  • (+84) 345 092 239

Nền tảng tập đoàn kinh tế kết hợp Xây dựng - Bất động sản nhà dân

Nền tảng tập đoàn kinh tế kết hợp Xây dựng - Bất động sản nhà dân do SaleValues nghiên cứu…
Xem Thêm

Nền tảng tập đoàn kinh tế kết hợp Bất động sản văn phòng

Nền tảng tập đoàn kinh tế kết hợp Bất động sản văn phòng là một nền tảng do SaleValues nghiên…
Xem Thêm

Nền tảng tập đoàn kinh tế kết hợp xây dựng - bất động sản dự án

Nền tảng tập đoàn kinh tế kết hợp Bất động sản dự án là một nền tảng do SaleValues nghiên…
Xem Thêm

Nền tảng tập đoàn kinh tế kết hợp xây dựng nhà máy FDI

Nền tảng tập đoàn kinh tế kết hợp xây dựng nhà máy FDI do SaleValues nghiên cứu và tổ chức…
Xem Thêm

Nền tảng tập đoàn kinh tế kết hợp Logistics

Nền tảng tập đoàn kinh tế kết hợp Logistics do SaleValues nghiên cứu và tổ chức nhượng quyền nhằm xây…
Xem Thêm

Nền tảng tập đoàn dịch vụ hộ gia đình

Nền tảng tập đoàn kinh tế kết hợp dịch vụ Hộ gia đình do SaleValues nghiên cứu và tổ chức…
Xem Thêm

Nền tảng tập đoàn dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp

Nền tảng tập đoàn kinh tế kết hợp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp - doanh nhân do SaleValues nghiên…
Xem Thêm