• Biệt thự TT7A-1 Khu đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
  • (+84) 345 092 239

Công ty Cổ Phần Đầu tư, tư vấn và huấn luyện AnewEdu

AnewEdu là đối tác chiến lược gốc nền tảng thuộc Hệ sinh thái doanh nghiệp phát triển bền vững, là nơi đào tạo, huấn luyện ra các lãnh đạo cho toàn hệ sinh thái trong đó có các lãnh đạo SaleValues.

AnewEdu với sứ mệnh đồng hành cùng doanh nhân tạo lập doanh nghiệp phát triển bền vững thông qua việc nâng cấp năng lực lãnh đạo và năng lực tổ chức thị trường để người người đều có định hướng sự nghiệp và cuộc sống hạnh phúc - giá trị - thịnh vượng.

Tầm nhìn của AnewEdu là trở thành Hệ thống trường đại học doanh nhân toàn cầu chuyên huấn luyện năng lực xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững cho có mặt ở 63 tỉnh thành và 200 quốc gia trên khắp thế giới.

Để thực hiện được sứ mệnh và tầm nhìn đó, AnewEdu thiết lập các giá trị cốt lõi:

  • Hệ thống tiêu chuần nền tảng tư tưởng nhân cách doanh nghiệp phát triển bền vững.

  • Mô hình bước nhảy Alpha (nhóm doanh nghiệp cùng mục tiêu khách hàng) cộng hưởng nguồn lực, hiệu quả về thời gian, công sức, tài chính tối thiểu 3 lần.
  • Hệ thống nền tảng tổ chức thị trường phát triển bền vững theo nhóm Alpha chung MTKH.

  • Minh bạch, Công bằng/ cân bằng cho các bên tham gia.

  • Bộ công cụ nâng cấp, khai thác, nhân bản

Hãy tham khảo website AnewEdu để có thêm thông tin chi tiết https://anewedu.vn/