• Biệt thự TT7A-1 Khu đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
  • (+84) 345 092 239
Nền tảng tập đoàn kinh tế kết hợp xây dựng - bất động sản dự án

Giải pháp nền tảng ,

Nền tảng tập đoàn kinh tế kết hợp xây dựng - bất động sản dự án

Nền tảng tập đoàn kinh tế kết hợp Bất động sản dự án là một nền tảng do SaleValues nghiên cứu và tổ chức nhượng quyền nhằm xây dựng một hệ thống tập đoàn chuyên tư vấn - đầu tư - xây dựng - thương mại các dự án bất động sản.

  • Chia sẻ:

Sản phẩm liên quan

Nền tảng tập đoàn kinh tế kết hợp Xây dựng - Bất động sản nhà dân

Nền tảng tập đoàn kinh tế kết hợp Xây dựng - Bất động sản nhà dân

Giải pháp nền tảng ,

Nền tảng tập đoàn kinh tế kết hợp Xây dựng - Bất động sản nhà dân do SaleValues nghiên cứu và tổ chức nhượng quyền nhằm xây dựng một hệ…
Xem Thêm
Nền tảng tập đoàn kinh tế kết hợp Logistics

Nền tảng tập đoàn kinh tế kết hợp Logistics

Giải pháp nền tảng ,

Nền tảng tập đoàn kinh tế kết hợp Logistics do SaleValues nghiên cứu và tổ chức nhượng quyền nhằm xây dựng một hệ thống tập đoàn cung cấp chuỗi cung…
Xem Thêm
Nền tảng tập đoàn dịch vụ hộ gia đình

Nền tảng tập đoàn dịch vụ hộ gia đình

Giải pháp nền tảng ,

Nền tảng tập đoàn kinh tế kết hợp dịch vụ Hộ gia đình do SaleValues nghiên cứu và tổ chức nhượng quyền nhằm xây dựng một hệ thống tập đoàn…
Xem Thêm
Nền tảng tập đoàn dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp

Nền tảng tập đoàn dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp

Giải pháp nền tảng ,

Nền tảng tập đoàn kinh tế kết hợp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp - doanh nhân do SaleValues nghiên cứu và tổ chức nhượng quyền nhằm xây dựng một…
Xem Thêm